Brodnicki Hufiec Pracy prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2014/2015. Przyjmowani są uczniowie do Gimnazjum dla Dorosłych wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej (po gimnazjum) oraz na Rzemieślniczą Naukę Zawodu (po gimnazjum).


W Brodnickim Hufcu Kwalifikacje można uzyskać  kwalifikacje zawodowe  w różnych profesjach, m. in. kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz, stolarz, tapicer.

- Dzisiejsze OHP to obok wszechstronnej działalności opiekuńczo-wychowawczej: poszerzanie zainteresowań, realizowanie pasji, możliwość wyjazdów na wycieczki, wymiany  międzynarodowe i obozy,  liczne imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w turniejach, konkursach i zawodach – zachęca Komendant Dariusz Malinowski. – Zapewniamy wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych  poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pomoc w wyborze zawodu (jest możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe), pomoc w znalezieniu pracodawcy i załatwieniu wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy. Proponujemy różne formy spędzania wolnego czasu i dajemy warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowe i artystyczne. W przypadku kłopotów w nauce organizujemy zajęcia wyrównawcze, organizujemy pomocy psychologiczno-pedagogiczną, gdy zaistnieje taka konieczności.

Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie ŚHP, ul. Przykop 57/2 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt w godz. 8:00-16:00- informuje Magdalena Golubska ze  Środowiskowego Hufca Pracy w Brodnicy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy