Janusz Borowski , dyrektor generalny oddziału w Toruniu ENERGA Operator SA przekazał czek z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala w Brodnicy.


Czek na 45 tysięcy złotych od firmy ENERGA Operator SA oddział w Toruniu przekazany został na ręce Dariusza Szczepańskiego, dyrektora szpitala .
Za darowane przez firmę środki do szpitalnej  pracowni endoskopowej kupiony zostanie  wideo- gastroskop, sprzęt do diagnozowania pacjentów.

Źródło: Starostwo Powiatowe