Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy informuje, że wnioski dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł II (Student)są przyjmowane w terminie od 10 do 31 marca 2014r.

Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd" Moduł II (Student) to pomoc finansowa dla niepełnosprawnych studentów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne, które pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej  albo  kolegium,  lub też mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Źródło: Starostwo Powiatowe