Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zakończył tegoroczne inwestycje melioracyjne na terenie powiatu brodnickiego.

- df001.jpg


Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Brodnicy z siedzibą w Toruniu dokonuje konserwacji podstawowych urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu brodnickiego, takich jak kanały, większe rurociągi, cieki melioracyjne.

- df005.jpg


Wcześniej wykonano konserwację na ciekach wodnych w powiecie, m.in. na Lutrynie, Księtówce, Brodniczce, Pisie itd.

W grudniu br. zakończono konserwację wałów powodziowych w Brodnicy i oddano do użytku gruntownie wyremontowaną zastawkę i kładkę na Strudze Brodnickiej (Łacha, Brodniczanka ) przy Zamku.

Inwestorem był WZMiUR, w odbiorze urządzenia uczestniczyli przedstawiciele starostwa, które wydaje pozwolenia wodnoprawne.

Źródło: Starostwo Powiatowe