50 lat istnienia obchodzili członkowie  Koła Łowieckiego Pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jubileuszowymi łowami, koncertem muzyki myśliwskiej i myśliwskim balem świętowano  jubileusz.

Kolo Łowieckie Pracowników MSZ powstało 18 czerwca 1963 roku. Dziś liczy 42 członków. Uroczystości jubileuszowe 50-lecia Koła Łowieckiego Pracowników Ministerstwa  Spraw Zagranicznych  odbyły się 23 listopada.

Starosta Piotr Boiński w imieniu gospodarzy Powiatu gratulował Januszowi Rychlakowi, Prezesowi ,  Członkom Zarządu  oraz wszystkim członkom Koła działalności na rzecz kultywowania starych łowieckich tradycji, popularyzowania idei poszanowania przyrody i  odpowiedzialności za zwierzynę i tereny łowieckie. 

- Nasz koło ma bogatą tradycję, a nasza działalność to nie tylko organizowanie łowów, ale także dbałość o tereny łowieckie, o przyrodę tego regionu, no i łowieckie tradycje- mówi Roman Pytlasiński, łowczy Koła.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy