Przedłużone zostają terminy składania prac na powiatowe konkursy ekologiczne. Jeszcze do 10 września można przesyłać prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Na autorów prac już czekają atrakcyjne nagrody.


We wrześniu br. Powiat Brodnicki wraz z WFOŚIGW w Toruniu organizuje Festyn Ekologiczny. Wydarzenie to poprzedzają konkursy ekologiczne adresowane do uczniów szkół z powiatu brodnickiego:

- konkurs plastyczny dla gimnazjalistów - na temat „Arcydzieła z odpadów”

oraz

- konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - pod nazwą „Chrońmy przyrodę powiatu brodnickiego”.

Termin zgłaszania prac na konkursy przedłużony został do 10 września br.

Zapraszamy do udziału. Na zwycięzców już czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Dokładne informacje na temat konkursu - regulaminy konkursowe- dostępne na stronie starostwa w Brodnicy – po prawej stronie, w zakładce „ Konkursy dla uczniów”(zielone tło).

Źródło: Starostwo Powiatowe