19 sierpnia odbyło się przesłuchanie kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Trzy oferty wpłynęły na ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora RCKPiU w Brodnicy. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2013 r. wyłoniła kandydata na to stanowisko. Jest nim Jarosław Hiszpański, nauczyciel, kierownik praktyk w ZSZ w Brodnicy. Kandydat ukończył WSP w Bydgoszczy na wydziale Matematyki i Techniki oraz m.in. Studia Podyplomowe z Prawa i Administracji.

Jeśli Zarząd Powiatu zaakceptuje kandydata zostanie on powołany na stanowisko dyrektora od 1 września 2013 r.