Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brodnicy.

Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, 15 lipca br. przeprowadziła postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brodnicy. Na konkurs wpłynęła oferta jednego kandydata- Hanny Królikowskiej . Kandydatka została wybrana jednogłośnie przez członków komisji.

Do końca sierpnia stanowisko dyrektora Poradni piastować obecna dyrektor- Maria Półchłopek.


Źródło: Starostwo Powiatowe