Minister Tomasz Jędrzejczak Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkał się młodzieżą i pedagogami szkół  w powiecie  brodnickim.

Tomasz Jędrzejczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyjechał do powiatu brodnickiego na zaproszenie  Zbigniewa Sosnowskiego,  Posła na Sejm RP oraz Przemysława Górskiego,  Prezesa ZW FML .

10 czerwca 2013 r. minister odwiedził województwo kujawsko-pomorskie. W powiecie brodnickim spotkał się z  młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną z I Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim,  Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim. Podobne spotkanie odbyło się także w Zespole Szkół Rolniczych nr 3 w Rypinie. Spotkania miały na celu zainspirować młodych ludzi do działalności społecznej.

- W spotkaniu w I LO w Brodnicy uczestniczyło ponad 500 uczniów z dwóch
szkół ponadgimnazjalnych. Atrakcją spotkania była ciekawa dyskusja- informuje Przemysław Górski.

W spotkaniu  udział wzięli także: Zbigniew Sosnowski Poseł na Sejm RP, Ryszard Bober, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Paweł Zgórzyński Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Paweł Sankowski przedstawiciel Posła na Sejm RP Eugeniusza Kłopotka, Piotr Boiński Starosta Brodnicki, Roman Pytlasiński, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnicki, Przemysław Górski Członek Zarządu Powiatu Brodnickiego, Tadeusz Fuks Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom., Wojciech Perszke Przewodniczący Rady Miasta Jabłonowo Pom., Danuta Grzyb Dyrektor Biura Posła Zbigniewa Sosnowskiego, Magdalena Kiciak , Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Aleksandrowie Kujawskim.Minister  Tomasz Jędrzejczak podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskiego wziął udział także  w spotkaniu z samorządowcami. Rozmawiano m.in. o możliwości wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020, w szczególności w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej  oraz kondycji samorządów i możliwego wsparcia na poziomie legislacyjnym.

Źródło: tekst+ fot: Starostwo Powiatowe