Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu  udziela pomocy pokrzywdzonym. Można umówić się na  spotkanie z prawnikiem w czasie cyklicznych dyżurów. Porady są bezpłatne.

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu  udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw). Pracownicy Biura podejmują również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Dyżury pracującego w Biurze prawnika odbywają się w każdym Przedstawicielstwie  Urzędu Marszałkowskiego raz w miesiącu.
Najbliższy dyżur w Grudziądzu odbędzie się  9 kwietnia  2013 r. godz. 10.00- 14.00
w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22
Prosimy telefonicznie uzgodnić godzinę przyjęcia pod numerem 56 / 462 63 61.