14 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  Dominik Sucheński, Stanisław Dąbrowski  i Kazimierz Psuty odznaczeni zostaną  medalami:  „Pro Patria” i „ Pro Memoria”

Medal „ Pro Patria” został ustanowiony zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku. Nadawany jest na podstawie udokumentowanego  wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Zgodnie z kompetencjami Starosta Brodnicki wnioskował o nadanie medalu panu Kazimierzowi Psutemu, brodniczaninowi , który ma liczne zasługi w walce o niepodległość, zarówno jako żołnierz, jak i kombatant Wojsk Polskich na zachodzie – żołnierz gen. Maczka.

Kazimierz Stanisław Psuty przymusowo wcielony został w roku 1942 do armii niemieckiej  . Wysłany na front do Tunezji, zdezerterował w 1943 roku. Wzięty do niewoli przez wojska francuskie chciał dołączyć do armii gen. Sikorskiego. W 1943 uzyskał przydział do Polskich Sił Zbrojnych , Został żołnierzem 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka . Brał udział m.in. :  w bitwie o Normandię, w wyzwalaniu Belgii i Holandii.

Po wojnie aktywnie działa w organizacjach kombatanckich.

Równie zasłużeni są dwaj pozostali kombatanci-Dominik Sucheński i Stanisław Dąbrowski, którzy z rąk Ministra ds. Kombatantów odbiorą jutro odznaczenia.