W powiecie brodnickim jest 133 sołtysów, wielu z nich w październiku rozpocznie zajęcia na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów. Pierwsze spotkanie szkoleniowe sołtysów w brodnickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Kujawsko-Pomorska Akademia Sołtysów to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, na podejmowanie wspólnych inicjatyw, na efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych.

Pierwsze szkolenie 2 października 2012r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy , ul. Kamionka 24 o godz. 10.00.

W programie pierwszego szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

10.00-10.45 Sołtys jako lider, wzmacnianie kompetencji przywódczych

10.45-11.30 Sołtys w wiejskim procesie decyzyjnym

11.45-12.30 Rola sołtysa w kontekście wzmacniania wiejskiej wspólnoty

12.30-13.15 Podejście do współdziałania wzmacniające skuteczność

13.15-14.00 Skuteczne komunikowanie się

14.00-14.45 Jak radzić sobie z konfliktem i dążyć do porozumieniaSzkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na zajęcia. Rejestracja uczestników od godz. 9.30. Wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, w terminie do dnia 28 września 2012r. do pani Ireny Borkowskiej, pracownika Starostwa Powiatowego w Brodnicy, tel. 056/495 08 38. Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.