Spotkanie z Prezydentem Grudziądza było kolejnym etapem rozmów roboczych, prowadzonych przez gospodarzy Powiatu w sprawie  modernizacji  brodnickiego szpitala.

Trwają rozmowy, w czasie których pracuje się nad szczegółami  porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim i Prezydentem Grudziądza w sprawie modernizacji brodnickiego szpitala i jego dostosowania do 2016 roku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia.

W czasie spotkania z ordynatorami szpitala Prezydent Grudziądza oświadczył, że kończy się proces rozbudowy szpitala w Grudziądzu. Podobny etap czeka teraz szpital w Brodnicy.

Zarówno Prezydent Grudziądza, jak i gospodarze Powiatu Brodnickiego potwierdzają wolę dalszej współpracy i kontynuowania porozumienia zawartego w 2006 roku, co oznacza, że prowadzenie szpitala powierzone będzie nadal Prezydentowi Grudziądza.

- Dyskutujemy obecnie nad modelem dalszej  współpracy, nad szczegółami porozumienia, które określi zasady , na jakich szpital brodnicki będzie modernizowany . Z pewnością muszą to być zasady korzystne dla obu stron porozumienia, jednak  z naszej strony przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo pacjentów z powiatu brodnickiego- informowali  starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella w czasie spotkania z radnymi Powiatu Brodnickiego, którzy 13 września rozmawiali o rozwoju szpitala,  jego modernizacji i zarządzaniu.

Wśród wielu szczegółów dotyczących funkcjonowania szpitala omawia się m.in. możliwość powołania odrębnego podmiotu , który efektywnie będzie realizować zaplanowaną modernizację szpitala, ze znaczącym udziałem zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia .

Założeniem jest rozdzielenie funkcji właściciela nieruchomości  szpitalnych i ich zarządcy od roli operatora medycznego.

- Fakt, że obecnie prowadzi się negocjacje w sprawie brodnickiego szpitala nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie placówki. O sprawach pacjentów decyduje personel medyczny, który kieruje się wiedzą i obowiązującymi procedurami. Nie ma żadnych ograniczeń, by pacjenci brodnickiego szpitala korzystali z szybkiej i fachowej pomocy przy codziennej, normalnej pracy szpitala.- podkreślają  gospodarze Powiatu .