Organizatorzy konkursu na najlepszego sołtysa województwa kujawsko-pomorskiego 2012 roku   zapraszają do udziału w tegorocznej edycji tego interesującego wydarzenia.

Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej.

Konkurs na najlepszego sołtysa województwa kujawsko-pomorskiego 2012 roku  trwa od 15 czerwca do 23 września 2012 roku.

W konkursie wyłonieni zostaną laureaci w następujących kategoriach:

1)       „Nasz Sołtys 2012 -Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,

2)       „Nasz Sołtys 2012 - Najpopularniejszy Sołtys Na Obcasach Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,

3)       „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012”,

4)       „Nasz Sołtys 2012 -Najdłużej Urzędujący Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,

Konkurs prowadzony jest w dwóch częściach.

1)    Część I – plebiscyt sms-owy przeprowadzony przez Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z  siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

2)    Część II - ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie przez Kapitułę Konkursu.

Tegoroczny konkurs na jest organizowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Gazety Pomorskiej (Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie) oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego .