Na warsztatach „Bliżej natury” zorganizowanych w Brodnicy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy ochrony przyrody analizowano w kontekście planowania i inwestycji.

W ZAZ w Brodnicy urzędnicy zajmujący się ochroną przyrody, zagospodarowaniem przestrzennym, leśnictwem, ochrona środowiska analizowali m.in. aktualne zagrożenia płynące z nowoczesnych technologii w budownictwie  i nowych inwestycji.

Omawiano m.in. formy ochrony przyrody, korytarze migracji zwierząt, uwzględnianie spraw ochrony przyrody na etapie planowania inwestycji ,  sprawy inwestycji na obszarach chronionych, w szczególności na terenach sieci NATURA 2000.

- Wiele uwagi poświęcono lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach NATURA 2000. Zastanawiano się także nad konsekwencjami termomodernizacji budynków i tym, jak zapobiegać niszczeniu ptasich gniazd przy ocieplaniu budynków styropianem- mówi Radosław Koj, naczelnik Wydziału OŚ w starostwie.

Starostwo Powiatowe