Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza 21 czerwca na ciekawe imprezy organizowane w czasie  Drzwi Otwartych.

21.06.2012r. godz. 9.00-15.00 w siedzibie  Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy, ul. Mazurska16 można będzie uzyskać informacje o pracy  Młodzieżowego Biura Pracy i Centrum Kariery.

Program DRZWI OTWARTYCH:

Prezentacja działalności Młodzieżowego Centrum Kariery oraz projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Prezentacja działalności Młodzieżowego Biura Pracy – możliwość podjęcia pracy krótkoterminowej przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy.
Prezentacja działalności Środowiskowego Hufca Pracy w Brodnicy.
Kalambury zawodoznawcze dla młodzieży.
Pokaz filmów zawodoznawczych.
Porady zawodowe przeprowadzone przez doradcę zawodowego dotyczące:

Wyboru szkoły, zawodu, kierunku kształcenia, itp.
Poznania swoich mocnych i słabych stron,
Określenia predyspozycji zawodowych,
Informacji na temat rynku pracy,
Oczekiwań i obaw pracodawców,
Aktywnych metod poszukiwania pracy,
Zasad pisowni życiorysu i listu motywacyjnego,
Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

7. Możliwość skorzystania przez młodzież z zasobów metodycznych MCK:

programy multimedialne: „Testy Kariery”, „Indywidualny Planer Kariery”,
filmy szkoleniowo-instruktażowe: „Spacery po zawodach”, „Kalejdoskop zawodów”,
multimedialna gra edukacyjna „Zagraj o przyszłość”