Uczniowie i pedagodzy  ZSZ w Brodnicy postanowili uczcić Rok Korczaka. Przedsięwzięcie jest związane z ustanowieniem przez Sejm RP  roku 2012  Rokiem  Janusza Korczaka z okazji 70. rocznicy jego śmierci,  100. rocznicy założenia Domu Sierot w Warszawie oraz Rokiem  Praw Dziecka ustanowionym przez Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Janusz Korczak był lekarzem, pisarzem, pedagogiem i społecznikiem. Do końca wierny swemu powołaniu zginął w obozie zagłady razem z wychowankami z sierocińca.

Rok 2012 ustanowiony został  przez Sejm RP Rokiem Korczaka . Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił rok 2012 Rokiem Praw Dziecka. Patronem Roku w naszym województwie będzie oczywiście Janusz Korczak, który jako jeden z pierwszych głosił, że dziecko to osoba autonomiczna, posiada swoją godność, potrzeby i honor.

Uczniowie  Zespołu  Szkół Zawodowych w Brodnicy  poznają życie, działalność  i twórczość literacką  Janusza Korczaka.  Panie bibliotekarki – Bożena Łupina, Agnieszka Bartnicka i Magdalena Bączkowska - przygotowały wystawę oraz prezentację multimedialną poświęconą Staremu Doktorowi.

Wystawa i prezentacja multimedialna w bibliotece ZSZ prezentują biografię Janusz Korczaka, nieliczne zachowane zdjęcia, dostępne książki dla dzieci i dorosłych, wybrane artykuły prasowe przedstawiające  koncepcje wychowawcze.

Dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli ZSZ cieszy się zbiór złotych myśli Korczaka. Okazuje się, że zdania  sprzed około stu lat są wciąż aktualne. „Dobry wychowawca nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie żąda, a zapytuje” -  w ten sposób można by również scharakteryzować ideał wychowawcy XXI wieku.

- Podczas lekcji bibliotecznej poświęconej Staremu Doktorowi młodzież ogląda  fragmenty filmu Andrzeja Wajdy pt. „Korczak” z Wojciechem Pszoniakiem w roli tytułowej. Zachętą do samodzielnego pogłębienia wiedzy o bohaterze wystawy jest konkurs na prezentację multimedialną związaną z Rokiem Janusza Korczaka, adresowany do uczniów technikum z ZSZ. Rozstrzygnięcie konkursu w przyszłym tygodniu- informuje Barbara Stefańska, polonistka z ZSZ w  Brodnicy.