Na ostatnim Konwencie Powiatów starostowie  obradowali wspólnie z gospodarzami miast i gmin województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wiodącym tematem były sprawy płatności z RPO i sprawy geodezyjne.
Konwent Powiatów połączony z  konwentem burmistrzów z całego województwa oceniał postęp prac nad przygotowywaniem geodezyjno- kartograficznej informatycznej bazy dany w regionie.

Ważne były rozstrzygnięcia w sprawie finansowaniu projektów realizowanych w ramach RPO .

Spływające z opóźnieniem środki na projekty realizowane przez gminy i Powiaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to poważny problem dla budżetów gminnych i powiatowych.

- Uzyskaliśmy zapewnienie Marszałka Województwa, że powoła nowe stanowisko  ds. kontroli wniosków na etapie wstępnej weryfikacji. To powinno przyspieszyć  procedurę oceny wniosków, a jednocześnie unikać   sytuacji wprowadzania korekt finansowych do wniosków, które są już  w trakcie realizacji .  W I kwartale będzie też cykl szkoleń dla urzędników na temat rozliczania wniosków- mówi starosta Piotr Boiński.

Uczestnicy Konwentu Powiatów zapoznali się z projektami zmian ustawowych, dotyczących  reorganizacji   sądów rejonowych, zmian w prawie  farmaceutycznym i w ustawie o pieczy zastępczej.