W czasie  XVIII sesji Rady Powiatu w Brodnicy radni przyjęli zmiany w budżecie na rok 2012, wprowadzając w plan wydatków dochodów i wydatków kwoty na realizację nowych programów społecznych.


W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowany jest projekt unijny pod nazwą  „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2012 - 2013 będzie druga edycja projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” w ramach programu Kapitał Ludzki (dofinansowanie projektu  z budżetu państwa i środków unijnych : w roku 2012 - 118.824 złote, w roku 2013- 163.974 złote.) . Program ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z powiatu brodnickiego.