Na spotkaniu sprawozdawczym członkowie koła nr 16 PZW w Brodnicy podsumowali miniony rok. Wręczono medale i wyróżnienia oraz legitymacje sędziowskie.


Prezes Rejonu PZW Jerzy Fijołek wraz ze starostą Piotrem Boińskim uhonorowali wyróżniających się członków Koła PZW.

Henryk Ignalewski otrzymał ,,Złotą Odznakę Wieńcami”, Bożena Tomella i  Grzegorz Kalisz Medal "Za Zasługi dla Wędkarstwa.

Grzegorz Kalisz, Kamil Gielnik i Jacek Gerka otrzymali legitymację na sędziego kl. Podstawowej.
Uczestnicy spotkania  podsumowali także rok swojej działalności.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów wędkarzy, wśród nich  Hipolita Czekałę, Honorowego Członka PZW.


Fot. http://www.brodnica.com.pl