Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zajmujące się działalnością pro-life - obroną życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ogłasza konkurs na dzieło związane z obroną życia człowieka.

Konkurs pod hasłem "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięty w III kategoriach:

- Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż,
- Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna i parafialna,
- Multimedialnej: strona internetowa, film video, program radiowy, komputerowy program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 15 lutego 2012 roku. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 24 marca 2012 r. na Jasnej Górze podczas obchodów w Dnia Świętości Życia.

Prace autorskie (z opinią opiekuna) wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków.

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziano nagrody:

Miejsce I - 1500 zł, Miejsce II - 1200 zł, Miejsce III - 900 zł

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.

Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość", wydawca Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga".

W konkursie mogą także brać udział prace już wcześniej publikowane, lecz nie wcześniej niż przed 30 września 2010 roku.

Arkusz zgłoszeniowy oraz oświadczenie autora są do pobrania ze strony źródłowej.

Źródło: http://pro-life.pl/?a=pages&id=197