Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy  jest jedną z 49 szkół testujących Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe. To nowoczesne narzędzie kształcenia pozwala uczniom  w świecie wirtualnym  wykonywać zadania identyczne z tymi, które realizuje się w realnych  przedsiębiorstwach.
Innowacyjne narzędzie kształcenia : Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe opracowane zostało w ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i firmę L-Systems. Dzięki ćwiczeniom przygotowanym w systemie ERP Epicor iScala uczniowie w ZSZ w Brodnicy z klasy kształcącej logistyków , podczas zajęć laboratoryjnych wykonują takie same zadania, jak pracownicy w prawdziwej firmie. Przyjmują zamówienia, fakturują i sporządzają oferty w wirtualnym przedsiębiorstwie, gdzie błędy można popełniać bez szkody dla firmy i finansowych konsekwencji.

Dzięki Wirtualnym Laboratoriom szkoły bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem licencji czy specjalistycznego sprzętu,  oferują uczniom dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych na co dzień w biznesie. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu oprogramowania na serwerach zewnętrznych, z którymi szkolne komputery łączą się za pośrednictwem Internetu. Dostęp do materiałów dydaktycznych, takich jak prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe i podręczniki, to ogromne ułatwienie nie tylko dla nauczycieli prowadzących zajęcia laboratoryjne, ale przede wszystkim dla uczniów.

W przyszłości w wirtualnych firmach będzie można uczyć się także na innych kierunkach zawodowych, takich jak finanse czy administracja. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu dostępnej pod adresem www.laboratoria.wsl.com.pl

Projekt WL-SI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.