Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego razem z przedstawicielami gmin analizował stan przygotowań do zimy w powiecie brodnickim.
W czasie spotkania w dniu 21 grudnia członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele gminnych zespołów kryzysowych zaktualizowali struktury zarządzania kryzysowego, bazy danych sprzętu potrzebnego w sytuacjach kryzysowych, w tym np. przy akcji przywracaniu zasilania energetycznego, które wystąpić mogą  np. po nagłych , niekorzystnych zjawiskach pogodowych.

Dokonano także rozeznania dotyczącego osób chorych, które w domu używają sprzęt medyczny,  wymagający ciągłego zasilania prądem.

- Analizowaliśmy także zaopatrzenie dużych sklepów w systemy energetycznego zasilania awaryjnego, które umożliwiałyby sprzedaż w razie przerw w dostawie energii elektrycznej – mówi Dariusz Piotrowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego , Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.