12 grudnia o godzinie 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy (sala 102, ul. Kamionka 18) odbędzie się sesja Rady Powiatu.

W programie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy  dot.  dofinansowania zadania ze środków PFRON.