Zarząd i Rada Nadzorcza  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstępnie zaakceptowała wniosek do programu LIFE+ przygotowany przez Stowarzyszenie Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

- Gotowy  wniosek aplikacyjny do programu LIFE +, nad którym przez wiele miesięcy pracowaliśmy  w Stowarzyszeniu Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, został już wstępne zaakceptowany przez NFOŚIGW. Gra idzie o ciekawe ekologiczne przedsięwzięcia i duże pieniądze na ich realizację – mówi wicestarosta Jędrzej Tomella, prezes Stowarzyszenia MGiPDD

W programie określono trzy zasadnicze grupy zadań. Pierwsze z nich to budowa sześciu przejść dla płazów. Przejścia- tunele z naprowadzającymi płotkami, studzienkami i systemem drenażowym mają być zlokalizowane tam , gdzie istnieją  rzeczywiste ścieżki migracji zwierząt, czyli w Samborowie, Rodzonem, Starych Jabłonkach, Rychnowskiej Woli, Wigwałdzie-Ostrowinie i Tamie Brodzkiej.

Drugą grupę zadań stanowi budowa przepławek na Drwęcy, które udrożnią rzekę, poprawią warunki hydrologiczno-ichtiologiczne  i ułatwią migrację wielu gatunkom ryb, m.in. łososiom. Planuje się budowę przepławek w Lubiczu Dolnym i Górnym. 

Ciekawym działaniem programowym będzie z pewnością zagospodarowanie tzw. miejsc ograniczonego użytkowania turystycznego.

Zadanie to obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienia ( w sposób kontrolowany) niektórych obszarów NATURA 2000 w Dolinie Drwęcy na potrzeby turystyki przyrodniczej i kajakarskiej.

- W 11 wybranych miejscach (Samborowo, Rodzone, Bratian, Nowe Miasto Lubawskie, Nielbark, Wielki Głęboczek, Brodnica, Golub- Dobrzyń, Słoszewy, Elgiszewo, Lubicz)  brzeg rzeki oraz grunt dojazdowy będą  stabilizowane.  Oznaczenia dla turystów, miejsca ogniskowe, zadaszenia, stojaki dla kajaków , przenośne toalety, schrony przeciwdeszczowe ułatwią życie turystom korzystającym z rzeki , ale i tym poruszającym się po lądzie- informuje prezes Jędrzej Tomella.

Budżet projektu zgłoszonego i zaakceptowanego wstępnie przez NFOSiGW wynosi łącznie ponad 5 milionów Euro. Z tego 50 % dofinansowania pochodzić ma z  programu LIFE+, ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych ( 45 %) to środki NFOŚiGW, po  126 tysięcy złotych (po  2,5%) dołożą samorządy województw kujawsko- pomorskiego i warmińsko- mazurskiego oraz Stowarzyszenie.