15 września w Starostwie Powiatowym w Brodnicy odbędą się  konsultacje pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu odnośnie możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich.

Dyżury specjalistów  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy odbywają się cyklicznie.  We wrześniu osoby zainteresowane uzyskaniem unijnych środków mogą skorzystać z konsultacji w dniu 15 września w godzinach od 12.00 do 14.00.

Podczas konsultacji można otrzymać:

- wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
- wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
- przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania.