Ponad 200 osób z powiatu brodnickiego skorzysta z pomocy finansowej na tworzenie nowych miejsc pracy. Pieniądze na ten cel uzyskał Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy, który przedstawił na ministerialny konkurs świetny autorski program dla zmniejszenia bezrobocia .

Początek roku 2011 dla bezrobotnych i Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy nie był optymistyczny. Powiat brodnicki na zwalczanie bezrobocia otrzymał tylko  1/3 kwoty ubiegłorocznej. W konsekwencji  mniej  osób bezrobotnych miało szansę na staże  i inne formy pomocy w poszukiwaniu pracy .

- Taka sytuacja zachęciła nas do tworzenia programów autorskich, które dawałyby szansę na poprawę sytuacji. Teraz już mamy efekty. Już od zaraz  uruchomiamy ponad 300 tysięcy dodatkowych środków , które zdobyliśmy w ramach konkursu na programy specjalne z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej- mówi Adam Lewicki, dyrektor PUP w Brodnicy .

Program autorski z brodnickiego PUP znalazł się pośród 41 wybranych z ponad czterystu nadesłanych do MPiPS .

- Wymagania były wysokie, bo poza częścią środków własnych,  trzeba było także mieć wstępne porozumienia z partnerami  oraz 70 % skuteczność działania. PUP wszystkie warunki spełnił i mamy konkretne pieniądze  na pomoc dla bezrobotnych- mówi starosta Piotr Boiński.

Teraz przyjmowane są wnioski od mieszkańców powiatu brodnickiego, którzy  będą nowe miejsca pracy tworzyć i chcą  uzyskać na ten cel  dofinansowanie z PUP.

- Formy działania mogą być różne. Część pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na dotacje dla pracodawców, którzy uruchomią nowe miejsca pracy, część trafi do bezrobotnych, którzy zrealizują samozatrudnienie. Są też pieniądze na staże- informuje Adam Lewicki, dyrektor PUP.

Informacje na temat możliwości udziału w programie  można uzyskać pod numerem telefonu: 56-49-849-03 

W brodnickim PUP czekają jeszcze na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, w którym autorski program zakłada pozyskanie dodatkowych pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 40 roku życia. Ten program będzie pomagał samorządom w organizacji robót publicznych i zatrudnianiu w nich osób bezrobotnych.