Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego  „ Katarzynka” zaprasza do BDK 20 czerwca godzin 9.00 na I Powiatowy Przegląd Utworów Literackich.