Radni RP przyjęli uchwałę o zakazie używania  jednostek pływających o napędzie spalinowym na niektórych wodach powiatu brodnickiego.

W gminie Bobrowo zakaz obejmuje jeziora: Chojno, Czarne,  Grzywinek, Głęboczek, Kruszyny, Marek, Oleczno, Wądzyń, Wysokie Brodno.

Jeziora w Gminie  Brodnica: Cielęta, Mielno, Niewierz, Ostrów, Szczuka, Wapna.

Miasto Brodnica- Jezioro Niskie Brodno.

Jeziora w Gminie Brzozie: Forbin, Głęboczek, Janówko, Sosno, Sugajno, Trepkowskie.

Jeziora w Gminie Jabłonowo Pomorskie:  Duże, Gorzechówko, Płowęż, Pobocznik, Żaleń.

Jeziora w Gminie Zbiczno: Czortek, Łąki, Popek, Stawek, Szafarnia, Szramowskie, Tęgowiec.

Do wymienionych akwenów doliczyć należy te, które znajdują się na terenach chronionych, gdzie strefy ciszy ustanowione zostały rozporządzeniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego ( w tym wykazie znajdują się m.in.  jeziora Zbiczno i Bachotek ).