Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku organizuje cykl szkoleń dla rolników, których tematem będzie przetwarzanie w gospodarstwach produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich sprzedaż.

Szkolenia trwają w 19 powiatach ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w szkoleniach zaprasza się  szczególnie panie z kół gospodyń wiejskich, zainteresowane wprowadzaniem do obrotu produktów lokalnych i regionalnych. Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
- informacje ogólne na temat sprzedaży bezpośredniej oraz przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- produkty tradycyjne – możliwości sprzedaży;
- wymagania dotyczące prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego
- ograniczenia ilościowe i terytorialne  
- wymagania sanitarno-higieniczne
- wymagania jakościowe;
- podatki i ubezpieczenie społeczne a sprzedaż bezpośrednia i działalność związana z przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego;
- przykłady projektów technicznych i technologicznych zakładu przetwórstwa spożywczego, spełniających wymagania weterynaryjne;
- przykłady biznesplanów.         

Zgłoszenia udziału w szkoleniach można dokonać za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (tel. 56 678 92 40 i 56 678 92 41, faks 56 678 92 98).