19 kwietnia radni Powiatu zajmowali się bieżącymi sprawami budżetowymi, zatwierdzili także uchwały dotyczące powołania Stowarzyszenia Astro- Baza , dokonano zmian personalnych w składach Zarządu Powiatu i komisjach RP.
Powiat Brodnicki wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko- pomorskiego utworzy Stowarzyszenie ASTRO-BAZA. Stowarzyszenie będzie wspierać sieć wybudowanych w województwie obserwacji astronomicznych ASTRO- BAZA oraz integracji instytucji i osób zaangażowanych w działalność  obserwatoriów, a także wspierania i promowania działalności edukacyjnej w zakresie astronomii i nauk przyrodniczych.

Rada Powiatu zatwierdziła także zmianę w składzie Zarządu  Powiatu. Z Zarządu ustąpił Ambroży Marchlewski, nowym członkiem Zarządu  został Franciszek Zgliński .

Zaszły także zmiany w składach komisji RP.

Zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i przewodniczącym w komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska został  Ambroży Marchlewski. Do składu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  dołączył  Waldemar Gęsicki.

Aktualny skład Komisji Budżetu Mienia i Rozwoju Gospodarczego: Marek Buchalski, Przemysław Górski,  Andrzej Krusiński, Henryk Zdunkowski , Daniel Zdziarski , Franciszek Zgliński (który zastąpił pana Ambrożego Marchlewskiego).

Aktualny skład Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska : Wiesław Borowski, Waldemar Gęsicki (nowy członek komisji),  Andrzej Krusiński,  Dariusz Malinowski, Daniel Zdziarski,   Franciszek Zgliński (w miejsce Ambrożego Marchlewskiego).