Na placu przy brodnickim szpitalu rozpoczęły się  prace przy budowie lądowiska  dla śmigłowców sanitarnych. Firma BUDOPOL, która wygrała przetarg na wykonanie prac, ruszyła z ciężkim sprzętem.
Na placu przy szpitalu w Brodnicy trwają już prace przy budowie lądowiska. Na zadanie to składa się budowa płyty lądowiska   dla śmigłowców sanitarnych oraz parkingu ( pod płytą lądowiska) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu,  jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe BUDOPOL SA z Bydgoszczy, inwestorem- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Budując lądowisko w Brodnicy BUDOPOL wykona m.in.:
- instalację grzewczą płyty lądowiska oraz instalację grzewczą przewiązki łączącej płytę z oddziałem intensywnej terapii,
-instalację elektryczną oświetlenia
-wykonanie kanalizacji deszczowej systemem separacyjnym
- budowę przewiązki łączącej płytę lądowiska z oddziałem intensywnej terapii
- instalację oświetlenia lotniskowego
- instalację urządzeń zasilających i sterujących
-instalację hydrantów p.poż.
- dostawę, montaż i uruchomienie platformy dźwigowej

W umowie zawartej w marcu 2011 r. określono, że wykonawca ma  6 miesięcy na  realizację zadania.

-  Inwestycja kosztować będzie ponad 6 milionów złotych  i uzyskała już 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2007-2013- mówi starosta Piotr Boiński .

Projekt  pod nazwą „Lądowisko w Brodnicy szansą poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego realizowany jest  w ramach działania 12.1Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

W budżecie Powiatu zabezpieczono na budowę lądowiska  kwotę 932 283 złotych.