Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  Spółki Wodnej działającej w gminie Osiek wybrano nowe władze, określono nowe wysokości składek. 

- Spółka wodna w Osieku ma pod swoją opieką urządzenia melioracyjne na obszarze 4.025 ha oraz 91 km rowów melioracyjnych- informuje Kazimierz Karczewski, specjalista od gospodarki wodno- ściekowej i melioracji w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Dzięki sprawnemu działaniu spółka pozyskała w ubiegłym roku dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego i dotację przedmiotową od Wojewody. Te dodatkowe środki (około 11 tysięcy złotych), m.in. zasiliły środki na nowe zadania i  ogólną konserwację urządzeń melioracyjnych.

- Na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym członkowie spółki wybrali nowego przewodniczącego. Został nim Tomasz Nowiński z Osieka. Na  przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Wiesława Borowskiego

Zdecydowano także o podniesieniu składki - od użytków zielonych : z 21 na 22 złote, składka od  użytków rolnych wzrosła z 15 na 17 złotych- mówi  Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

- Dużą pomoc w działaniu spółki zapewniają władze gminy Osiek z wójtem Kazimierzem Wolframem .