Od roku szkolnego 2011/2012 dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2006) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (w formach publicznych lub niepublicznych).
Dzieci pięcioletnie należy zgłaszać w przedszkolach i szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Królowej Jadwigi 2,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy, ul. Nowa 34

W przyjęciu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie obowiązuje rejonizacja.  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują 5 godzin dziennie.