Starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella z Marszałkiem Województwa rozmawiali o priorytetach rozwoju powiatu brodnickiego.
Spotkanie gospodarzy Powiatu Brodnickiego z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na temat priorytetów rozwoju powiatu dotyczyło  skoordynowania działania w ramach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Jako najważniejsze zadania dla powiatu brodnickiego zostały przedstawione : remonty dróg wojewódzkich na obszarze powiatu , budowa ronda przy ul. Sądowej,  kontynuacja budowy obwodnicy oraz inwestycje w szpitalu powiatowym.

W czasie spotkania przedstawiono także możliwości wykorzystania środków pozyskanych dla RPO województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Tutaj starostowie przedstawili wnioski o dofinansowanie do remontów dróg powiatowych: przebudowy drogi Świedziebnia – Michałki, Cielęta- Jastrzębie i  Jastrzębie- Sobiesieżno ( drugi etap).

W rozmowie z Marszałkiem omawiano także możliwość dofinansowania innych zadań powiatowych    w perspektywie lat 2012-2014, tu między innymi jest szansa na środki zewnętrzne na  budowę ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna oraz na realizację planowanego szerszego programu budowy nowych ścieżek rowerowych w powiecie brodnickim.