12 stycznia obchodzono  25-lecie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Uroczystość połączono z konferencją na temat „Powrót jesiotra ostronosego na Pojezierze Brodnickie”. Gospodarze Powiatu pogratulowali sukcesów Marianowi Tomoniowi , dyrektorowi oraz zespołowi BPK .

W czasie konferencji z okazji 25-lecia Brodnickiego Parku Krajobrazowego dyrektor Marian Tomoń  przedstawił historię i funkcjonowanie BPK na przestrzeni 25 lat .

Bożena i Mirosław Szczepkowscy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Zakładu Rybactwa Jesiotrowatych w Pieczarkach k. Giżycka zaprezentowali gościom wykłady na temat historii i stanu obecnego jesiotra ostronosego oraz początków działalności, która doprowadziła do powrotu jesiotra na Pojezierze  Brodnickie.

Jędrzej Tomella przekazał na ręce dyrektora Mariana Tomonia grawerton z gratulacjami i życzenia dalszych sukcesów.

„Osiągnięcia  Zespołu BPK w zakresie ochrony przyrody, w tym  reintrodukcji zagrożonych gatunków na Pojezierze, a także  popularyzacji idei  zdrowej  żywności i wspierania jej producentów ,promowania wiedzy przyrodniczej oraz  działania w zakresie edukacji ekologicznej  i promocji regionu dobrze służą przyszłości i przyczyniają się do rozwoju regionu”- pisał do pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego starosta Piotr Boiński .