Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Starostwa Brodnickiego na 2019 rok” w piątek, 20 września w godzinach 11-13 na obszarze Brodnicy odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Kobra 2019 - Brodnica". Miejscem działań będzie teren firmy Vorwerk przy ul. Podgórnej.


W ćwiczeniu wezmą udział wydzielone siły i środki ratownicze powiatu, tj. policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne oraz grupy operacyjne zespołów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli z terenu powiatu brodnickiego.

- Celem ćwiczenia jest doskonalenie sił i środków ratowniczych powiatu w czasie działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji kryzysowej - informuje Dariusz Piotrowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy. - Ćwiczenie ma też na celu sprawdzenie zdolności ćwiczących do realizacji zadań operacyjnych, koordynacji oraz kierowania podległymi strukturami podczas prowadzenia działań antykryzysowych.

W ćwiczeniu, które przeprowadzone zostanie w plenerze, będzie brało udział ok 150 osób i ok. 20 jednostek sprzętu. Podczas działań na terenie firmy Vorwerk mogą nastąpić czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Podgórnej.

PM/Starostwo Powiatowe