Na drogach powiatowych pracują brygady drogowe. Na terenie wielu gmin realizowane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy inwestycje drogowe.


Na drodze powiatowej Nr 1838C na odcinku Strzygi - Sumin trwają prace remontowe - powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami nawierzchni dróg na długości 3 km.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, w ramach zadań bieżących, w ciągu dróg powiatowych  odtwarza  rowy, do odprowadzania wody z pasu drogowego.

Trwa ostatni etap  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Szczuka -Gortatowo” - malowanie pasów na drodze.  Na odcinkach, gdzie trwa malowanie pasów mogą być miejscowe utrudnienia. Prośba dla kierowców o ostrożną jazdę -mówi Piotr Boiński Starosta Brodnicki.

W ramach  przeprowadzonej inwestycji była: przebudowa  nawierzchni prawie 4,5 km,  poszerzenie jezdni, zjazdy i wykonanie  przepustów pod zjazdami, budowa  chodników i  zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej w Szczuce a także roboty wykończeniowe, m.in. nowe oznakowania, bariery, oświetlenie przejść dla pieszych,płyty naprowadzające dla osób niewidomych lub słabowidzących.


Zakończenie inwestycji za ponad 6 mln zł  planuje się na 15 września 2018 roku.

Konsekwentnie realizowany jest plan modernizacji dróg powiatowych na rok 2018- mówi Piotr Boiński Starosta Brodnicki.


Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież