Po ponad 1,5 miesięcznej przerwie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy otworzyła się dla Czytelników. Z związku z pandemią koronawirusa działa na innych zasadach niż dotychczas.

Biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek, bez wolnego dostępu do półek. Do odwołania zawieszono wszystkie spotkania i imprezy. Każda książka, która wraca od czytelnika poddawana jest obowiązkowej pięciodniowej kwarantannie.  Wymienione działania  oparto na podstawie wytycznych przygotowanych przez Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Rozwoju oraz inspekcje sanitarną.

Wśród innych zmian jakie wprowadzono znalazł się obowiązek noszenia maseczek przez Czytelników, ograniczona została także ich liczba mogąca przebywać w bibliotece w tym samym czasie. Wprowadzono przerwy techniczne na odkażanie i wietrzenie pomieszczeń. Do odwołania zamknięta pozostaje Filia nr 3 w brodnickim szpitalu. Dotyczy to także zamknięcia placówki w soboty.

W ciągu dwóch pierwszych dni po otwarciu  (7 i 8 maja) bibliotekę odwiedziło 376 czytelników, którzy dokonali 1029 wypożyczeń. Blisko połowa odwiedzin przypadła na główna siedzibę w Pałacu Anny Wazówny.

- Dziękujemy Czytelnikom za wyrozumiałość i dostosowanie się do nowych zasad, które zostały wprowadzone po to aby zminimalizować ryzyko przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem – mówi Paweł Stanny dyrektor MiPBP w Brodnicy.

Pełny regulamin pracy biblioteki w okresie walki z pandemią koronawirusa dostępny jest na jej stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.brodnica.pl.