Członkowie Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Rady Miejskiej w Brodnicy (Alicja Beksa, Artur Dombrowski, Zbigniew Gutowski, Andrzej Sobiechowski, Mateusz Szafrański)  spotkali się w dniu 21 września 2017 roku z pedagogami brodnickich szkół (Anną Domżalską – Zespół Szkól nr 1, Zuzanną Sarnowską – Szkoła Podstawowa nr 4, Anną Kaczerzewską – Szkoła Podstawowa nr 2, Brygidą Krajnik – Szkoła Podstawowa nr 3, Barbarą Rochoń - Szkoła Podstawowa nr 1).

Spotkanie dotyczyło stopnia zabezpieczenia brodnickich szkół przed występującymi zagrożeniami, tj. narkomanią, alkoholizmem, kradzieżami i cyberprzemocą. Pedagodzy przedstawili sposoby radzenia sobie ze wspomnianymi zjawiskami. Z wypowiedzi reprezentantów szkół wynika jednak, że współcześnie największym ryzykiem zagrożenia dla dzieci i młodzieży jest uzależnienie od nowoczesnych technologii i gier komputerowych. Zwieńczeniem spotkania było wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących współpracy komisji ze szkołami. Radni zadeklarowali wsparcie pedagogom przy podejmowaniu działań profilaktycznych w jednostkach oświatowo-wychowawczych w celu zapobiegania występowaniu zjawisk kryzysowych.

Informacja nadesłana

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież