abler2016

Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Brodnicy realizuje, przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnie dla dobra" w Grudziądzu, projekt pt. "Kujawsko-pomorskie Uniwersytety III Wieku" finansowany w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 28 października 2016 roku w ramach programu pod nazwą 'Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 roku o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

W ramach projektu organizowane są następujące formy działań:
- zajęcia sport, turystyka i rekreacja - uczestnicy mogą brać udział w zajęciach  tanecznych, rajdach rowerowych. Planowany jest również biwak w Ośrodku Wypoczynkowym UMK Bachotek.
- zajęcia kulinarne - pierwszym wydarzeniem będzie "Majowe grillowanie" 24 maja w siedzibie placówki WTZ. Studenci UTW będą mieli okazję zapoznać się z przepisami dań grillowych. Zakończeniem czego będzie poczęstunek.Planuje się w ramach tych zajęć spotkanie z dietetyczką oraz nabywanie umiejętności dotyczących przygotowania posiłków na różne okazje.
- zajęcia z rękodzieła - umożliwiają studentom dzielenie się doświadczeniem w wykonywaniu dekoracji, drobnych przeróbkach krawieckich.

Podczas Święta ulicy Wyspiańskiego 25 sierpnia, studenci UTW przygotują pokaz mody na różne okazje.
- utworzono dwie grupy języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia odbywają się w każdą środę., uczestniczy w nich 20 osób.

Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku planuje organizowanie wykładów dotyczących historii i piękna ziemi brodnickiej.               
W celu poprawy stanu zdrowia odbędą się spotkania organizowane przy współpracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brodnicy powstał w 2010 rok. Głównym celem jego działalności jest zorganizowanie różnych form czasu wolnego dla osób w poważnym wieku oraz umożliwienie realizacji procesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z WTZ. Niepełnosprawni pełnią dyżury podczas, których przygotowują kącik kulinarny;' kawa, ciasto, sale w których odbywają się zajęcia. Pracownia Promocji i Doradztwa Zawodowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przygotowuje niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.

Uważam, ze forma zajęć i propozycje oferowane studentom UTW są atrakcyjne i ciekawe o czym świadczy ilość uczestniczących osób. Jedną z atrakcji są również wycieczki zagraniczne np. Litwa, Norwegia, Korsyka itp.

Prezes Zarządu UTW
Barbra Tuptyńska

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież