Brodnicki Hufiec Pracy z początkiem marca rozpoczął Projekt Solidarność „Aktywnym być – Zdrowo żyć ” , którego głównym celem jest aktywizacja młodzieży oraz lokalnej społeczności –w tym przypadku uczestniczek Koła Gospodyń Wiejskich z Sumowa, Sumówka i Najmowa.

Głównym zadaniem będzie pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia , wyrównanie szans i łamanie stereotypów miasto- wieś, kreowanie pozytywnego wizerunku młodzieży oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego między uczestnikami Hufca a osobami starszymi.
Planujemy odbyć kilka spotkań z przedstawicielami KGW w Sumowie, Sumówku i Najmowie.
Młodzież ( uczestnicy OHP, uczniowie szkoły branżowej z Brodnicy) zapoznają Panie z KGW z edukacją prozdrowotną. Ponadto będą także zajęcia kulinarne, warsztaty kosmetyczne i fryzjerskie a całość zakończona wyjazdem do uzdrowiska w Ciechocinku. Całość finansowana ze środków projektowych. We wszystkich działaniach projektowych Hufca wspomaga p. wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska, panie z tamtejszego KGW oraz Dyrekcja CKZiU.