Kreatywni seniorzy z Klubu Seniora działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim biorą udział w zajęciach projektowych.

Zajęcia kreatywne odbywają się w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w gminach: Jabłonowo Pomorskie, Świedziebnia, Górzno, Osiek, Brzozie".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator Klubu Seniora Marcin Olszewski