Najbliższe wydarzenia w powiecie brodnickim

• Środa, 18 sierpnia 2021, g. 17
Brodnica - Cmentarz Wojskowy w Lasku Miejskim
Obchody 101. rocznicy bitwy polsko-bolszewickiej pod Brodnicą

• Wtorek, 24 sierpnia 2021, g. 12
Radoszki - zatoka autobusowa przy kościele
Oddanie inwestycji drogowej „Przebudowa dróg powiatowych nr 1807C Janówko-Radoszki na odcinku w miejscowości Radoszki, o dług. 0,070 km i nr 1811C Bartniczka-Gutowo w miejscowości Radoszki, o długości 0,471 km wraz z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia drogi”

• Piątek, 27 sierpnia 2021, g. 13
Miejscowość Granaty – przy przystanku autobusowym (skrzyżowane z drogą gminną)
Oddanie inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C na odcinku Świedziebnia-Zasady, Etap III od km 0 + 000 do km 2 + 300”

• Środa, 1 września 2021, g. 8.30
Brodnica, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Mazurska 28
Oddanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28”

• Czwartek, 2 września 2021, g. 12
Szabda - przy świetlicy wiejskiej
Oddanie inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820C w ciągu drogi powiatowej Szabda - Mszano w miejscowości Szabda”

• Piątek, 3 września 2021, g. 13.30
Jabłonowo Pomorskie - Centrum Konferencyjno-Bankietowe Familia, ul. Przemysłowa 26
Debata samorządowa z udziałem Marszałka Senatu RP Tomasz Grodzkiego. Tematem będzie aktualna sytuacja samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście istniejących uwarunkowań prawno-organizacyjnych i polityczno-ustrojowych. Ponadto przewidywana jest dyskusja o kierunkach rozwoju samorządności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem relacji między przedstawicielami samorządu terytorialnego a Senatem RP. W debacie uczestniczyć będą także członkowie Komisji Senackiej ds. Samorządu Terytorialnego oraz zaproszeni eksperci. Gospodarzami wydarzenia będą Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Senator RP Ryszard Bober.