Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” od 2008 organizuje konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, czy budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej. Od pierwszej edycji tego konkursu jest on objęty honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Funkcjonariusze mogą być zgłaszani do udziału w konkursie „Policjant, który mi pomógł” przez osoby indywidualne, organizacje pozarządowe i instytucje (z wyjątkiem Policji). Termin zgłoszeń w tegorocznej VIII edycji upływa 31 maja 2015 r.

W konkursie uczestniczyć mogą tylko policjanci w służbie czynnej. Nagroda ma charakter indywidualny i organizatorzy nie przewidują nagród dla komórek organizacyjnych czy jednostek Policji. Do tej pory zorganizowano siedem konkursów, a wyróżnionych w nim zostało łącznie 35 funkcjonariuszy Policji. Gala wręczania nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie. Zgłoszenia następują przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/zgloszenia.html w zakładce zatytułowanej: „zgłoś policjanta do konkursu”.

Zgłoszenia można nadsyłać także tradycyjną pocztą na adres:


„Niebieska Linia”

ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa


W zgłoszeniu przesyłanym tradycyjną pocztą należy podać: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta nominowanego do wyróżnienia oraz uzasadnienie tego wyboru. Wysyłając takie zgłoszenie można skorzystać z „formularza zgłoszeniowego do druku, do którego dostęp jest możliwy z poziomu zakładki „Zgłoszenia” na stronie internetowej konkursu.


Broszura "Policjant, który mi pomógł"Źródło: Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy