Na drogach powiatu brodnickiego, od początku 2012 roku, doszło do 46  wypadków drogowych, gdzie prawie w połowie tych zdarzeń, brali udział niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przypomnijmy, że niechroniony uczestnik ruchu drogowego, to pieszy, rowerzysta, motorowerzysta i motocyklista, a  taka osoba, w starciu z samochodem jest na straconej pozycji.

Od początku roku, na drogach powiatu brodnickiego, doszło do 46 wypadków drogowych. Prawie w połowie z nich, brali udział niechronieni uczestnicy ruchu, czyli osoby poruszające się po drodze pieszo, rowerem, motorowerem lub motocyklem. Cztery z nich, to niestety ofiary śmiertelne. Niechroniony uczestnik ruchu, w konfrontacji z samochodem ma małe szanse wyjścia ze zdarzenia bez obrażeń. Dlatego, każdy kierowca powinien pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym na przejściach, przede wszystkim pamiętać, że pieszy jest tym słabszym „ogniwem” na drodze. Bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu jest jednym z najważniejszych priorytetów policjantów, dlatego tak często podejmowane są działania, mające poprawić bezpieczeństwo i świadomości pieszych oraz kierowców na drogach. Brodniccy policjanci corocznie rozdają kilkaset gadżetów i kamizelek odblaskowych i poprzez apele w mediach, podczas kontroli drogowych i rozmowach z obywatelami przypominają o podstawowych zasadach poruszania się po drodze. Przypominają, jak ważna jest ich widoczność na nieoświetlonych drogach i jaki szanse zauważenia nieoświetlonego pieszego ma kierowca. Dzięki elementom odblaskowym , pieszy jest widoczny dla kierowcy już z kilkuset metrów, co łatwiej zapobiec tragedii. Przypominamy więc, że noszenie elementów odblaskowych przez pieszego, rowerzystę czy motocyklistę znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pamiętajmy! Zdrowy rozsądek, „włączone” myślenie czy drobny element odblaskowy, może uratować życie ludzkie.

KPP Brodnica