Brodniccy policjanci, biorą udział w działaniach „Wakacje 2012-Województwo Kujawsko-Pomorskie bezpieczne dla pieszych”  Ukierunkowane są one  na niechronionych uczestników dróg i mają na celu  zminimalizować ilość ofiar śmiertelnych wśród tej grupy. Policjanci ruchu drogowego, wręczają pieszym, którzy popełnili wykroczenie, zamiast pouczenia - ulotkę profilaktyczną ze wskazówkami i przepisami o ruchu pieszych.

Brodniccy policjanci ruchu drogowego, w codziennej służbie rozdają i będą rozdawać do końca wakacji, ulotki profilaktyczne ze wskazówkami i przepisami o ruchu pieszych. Ulotki te, rozdawane są w ramach działań „ Wakacje 2012-Województwo Kujawsko-Pomorskie bezpieczne dla pieszych”. Trafiają one do pieszych uczestników dróg, którzy popełnią wykroczenie i wobec którego policjant zamiast środka represyjnego-pouczenia, wręcza ulotkę z dobrymi radami i ostrzeżeniami. Działania te, mają na celu przygotować pieszych do okresu jesiennego, kiedy to zwiększa się liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem.
W ubiegłym roku, na drogach powiatu brodnickiego doszło do 15 zdarzeń z udziałem pieszego uczestnika ruchu drogowego. W 11 wypadkach drogowych, zginęły 2 osoby, a 9 zostało rannych. Czterech pieszych uczestników,  zdarzeń, nie poniosło obrażeń. W większości tych zdarzeń, przyczyną było nieostrożne wejście na jezdnię, przed jadącym pojazdem.Brodniccy policjanci, rozdali już kilkanaście ulotek, które mamy nadzieję nie trafią od razu do kosza lecz informacje, które są w nich zawarte do świadomości każdego pieszego, który je otrzyma. Poprzez ulotki, które otrzymaliśmy dzięki Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy, chcemy choć  w części zminimalizować ilość ofiar wypadków wśród pieszych na naszych drogach.

KPP Brodnica