Każdego roku podczas żniw dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność – to najczęstsze przyczyny tragedii.

Zróbmy wszystko, aby tegoroczne żniwa stały się bezpieczne! Pamiętajmy zwłaszcza o dzieciach! One także padają ofiarą wypadków, i to najczęściej z winy dorosłych.

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno podczas prac w polu jak i w obejściu.

Podstawowe zagrożenia to:
Czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów, usuwanie nadmiaru słomy.
Zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych.
Wymiana części, np. kos w maszynach żniwnych.
Nawlekanie sznurka, drutu w snopowiązałce lub prasie.
Stawanie i jazda na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn oraz ciągników będących w ruchu.
Przebywanie między ciągnikiem a maszyną współpracującą, przy włączonym silniku.

Pamiętaj!!!
Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!
Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy w słomy w stogach i na poddaszach!
Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!
Sprawdź sprawność hamulców, sprzęgła, układu kierowniczego ciągników i kombajnów, dokręcenie śrub, mocowanie i smarowanie elementów ruchomych maszyn.
Sprawdź czy są osłony ruchomych, obracających się części, przekładni zębatych i pasowych kombajnów oraz innych maszyn.
Sprawdź czy wały przegubowo-teleskopowe posiadają pełne, nieuszkodzone osłony.
Sprawdź czy przyczepy do przewożenia zbóż i słomy mają burty podwyższone do 1,5 m.
Nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!
Dzieciom nie wolno przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej kosiarki i w bezpośrednim sąsiedztwie innych pracujących maszyn!
Nie proś dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły!
Zadbajmy wspólnie, by żniwa minęły bez wypadków i ludzkich tragedii!

Źródło: KPP Brodnica