Na licznych straganach, w sklepach możemy już kupować sylwestrowe fajerwerki.

Pamiętajmy jednak, by korzystając z nich zachować szczególną ostrożność i rozsądek.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nie zapominajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie domowe czworonogi, które nieprzyzwyczajone, mocno przeżywają ten okres, zdarzają się im nawet ucieczki. Warto więc, mieć na uwadze naszych małych towarzyszy i zadbać o to, by nasi milusińscy nie byli narażeni na dokuczliwe odgłosy wystrzałów.

Pamiętajmy:

- ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego,
- sprzedaż osobom niepełnoletnim, fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- kupujmy fajerwerki tylko u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków,
- przypadki handlowców sprzedających petardy dzieciom, należy zgłosić na Policję, uchroni to najmłodszych, ponieważ to oni często padają ofiarami fajerwerków

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

- wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
- należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwracać uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
- nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar,
- zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce,
- fajerwerki używajmy z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, pamiętając o sprzątnięciu wystrzelonych i zużytych produktów,
- gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze. Zadzwońmy natychmiast pod numer alarmowy 112

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy, aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku! ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.