Przez kilka ostatnich dni utrzymuje się ujemna temperatura powietrza, co sprawia, że na zbiornikach wodnych pojawia się już warstwa lodu.

Dzieci i młodzież często wykorzystują zamarznięte zbiorniki wodne do zabawy. Dlatego brodniccy policjanci przypominają, że najbezpieczniejsza zabawa będzie na lodowiskach i ślizgawkach nadzorowanych.

-Niedopuszczalne są zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz pływających krach.

-Pamiętaj! Lód może się załamać pod ciężarem człowieka - to jest główna przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym.

-Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami.

-Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego.

-W zimie bądź szczególnie ostrożny - spadające sople lodu, zaśnieżone i oblodzone chodniki mogą stać się przyczyną wypadku.

-W przypadku załamania lodu zagrożenie stanowi również bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię lodu. W takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie.

-Zwracaj uwagę na innych - ktoś może potrzebować Twojej pomocy.

-Jeśli zauważysz przypadek załamania lodu, tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc.

 

Pamiętajmy! Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych!